Amid
 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA [71KB]

   Najważniejszym celem  Firmy "Amid" jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i potrzeby naszych Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniło się do rozwoju Firmy i umacniania pozycji na rynku.

   Chcemy, aby znak firmowy kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem w projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych branży opakowań, oraz rzetelną i fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności. Chcemy, aby nasze działania przyczyniały się do poprawy stanu środowiska a praca wykonywana w Naszym Zakładzie była przyjemna i bezpieczna.

Cel ten realizujemy poprzez:
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz jakości dostarczanych usług,
 • prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów przez Kierownictwo  w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia Zintegrowanego Systemu  Zarządzania Jakością  zgodnych z ISO 9001-2000, EN-ISO 14001/2005, PN-N 18001:2004,
 • określenie i monitorowanie celów  Jakości, Środowiska i BHP dla wszystkich istotnych procesów przebiegających w Firmie,
 • dostosowywanie zakresu i technologii w realizowanej produkcji i usługach do potrzeb technicznych i możliwości finansowych klienta oraz przestrzeganie ograniczeń związanych z ochroną środowiska naturalnego i przepisów BHP,
 • zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań dążących do doskonalenia Jakości, Środowiska i BHP,
 • systematyczne szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego ZSZ oraz szkolenie  zawodowe,
 • współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie  Jakości, Środowiska, BHP stawianych przez naszych Klientów,
 • monitorowanie procesów, które gwarantują jakość wyrobów i usług, zmniejszenie oddziaływania negatywnego na środowisko oraz zminimalizowanie wypadków przy pracy przez zapewnienie odpowiedniego poziomu poszczególnych etapów procesów zarządzania i produkcji.
 • identyfikacja, spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań i ocenę zgodności z tymi wymaganiami wszystkich działań przedsiębiorstwa mających wpływ na jakość wyrobów, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, pomniejszenie zagrożeń w BHP,
 • stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystywanie surowców,
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z Firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,
 • badanie oczekiwań i satysfakcji klientów, społeczności i pracowników w zakresie Jakości, Środowiska i BHP.

    Kierownictwo Firmy zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości, środowiska i BHP.

   Zgodność Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami ISO 9001-2000, EN-ISO 14001/2005, PN-N 18001:2004, jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu oraz planowanie stosownych działań i ich realizację – programy.

   Mamy świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznać i spełnić potrzeby naszych klientów, lokalnej społeczności i naszych pracowników.

 
 
     AMID © 2008