Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Centrum wiedzy

Jak dbamy o środowisko?

Bliżej natury

Od kilkunastu lat na łamach FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ukazuje się cykl raportów ,,Odpowiedzialny biznes w POLSCE”. Jeszcze kilka lat temu najważniejszymi obszarami było zaangażowanie społeczne. Aczkolwiek świat się zmienia. Od 2014 roku coraz częściej zauważany jest problem Ochrony Środowiska. Dostrzegamy dewastacyjny wpływ rozwijającej się gospodarki na NATURĘ. Stanowiło to bodziec, by przedsiębiorstwa wprowadzały w swoją Misję, prócz kluczowych z punktu widzenia długofalowego rozwoju wartości takich jak ROZWÓJ, INTENSYFIKACJA ZYSKÓW, EKSPANSJE, EKSPORT takie pojęcia jak EKOLOGIA, GOZ, EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Ciekawym przykładem edukacyjnego działania jest zachowanie firmy ZT Kruszwica. Rodzimy producent olejów, margaryn realizowała program edukacyjny mający zwiększyć świadomość o istotnej roli pszczół i owadów w produkcji towarów rolnych, oraz dewastacyjnym wpływie człowieka na ich egzystencję. Takich działań jest coraz więcej.


Firma DB. Schenker uruchomiła nowoczesny terminal logistyczny w okolicy Białegostoku. Wyposażony w całości w lampy LED, na dachu części biurowej zainstalowano kolektory słoneczne oraz instalację do zbierania deszczówki. A sam budynek zaprojektowano tak, aby optymalizować dostęp światła dziennego.

Co zmienia się u nas?

Genezą naszego przedsiębiorstwa było nadanie drugiego życia opakowaniom. Już w 1998 roku, decyzja założyciela firmy Amid Piotra Mikołajczyka o zbiórce, naprawie i ponownej odsprzedaży kontenerów typu BIG-BAG podświadomie (na tamte czasy) ustawiła nas w roli pioniera działań PRO EKOLOGICZNYCH w naszej branży.
 W obecnym, a zarazem tym z przełomu tysiącleci modelu gospodarki wytwarzamy jako społeczeństwo coraz większą ilość odpadów, czym wyczerpujemy zasoby naturalne. Jest to działanie irracjonalne, dążące do samozagłady. Nabywamy towary, które szybko wyrzucamy. Torby, worki, plastikowe opakowania, a także wspomnianej chwile wcześniej BIG-BAGi służą nam tylko raz, choć ich parametry fizyczne pozwalają na zwielokrotnienie cyklu. Amidu już 22 lata temu maksymalizował żywotność opakowań. Skupowane na początku od firm budowlanych BIG-BAGI były przez nas cerowane, czyszczone z pozostałości wsypu i odsprzedawane do klienta docelowego.

Nazbyt śmiałym i z gruntu fałszywym byłoby formułowanie twierdzenia, o zapoczątkowaniu przez Amid idę ponownego wykorzystania odpadów pakowych w branży. Jednak jesteśmy jedyną firmą, która przy tej skali produkcji, a nosimy tytuł największego producenta Kontenerów FIBC w Polsce, rozwinęła się z pozycji recyklera.
Nie wiedząc o tym, realizowaliśmy zasady 4 R jednak to nie jedyna globalna idea, którą świadomie, bądź nieświadomie realizujemy

Nowy splot tkaniny, COEX, DOWNGAUGING, GOZ

Przez ponad 2 dekady na rynku zawsze byliśmy firmą wyznaczającą trendy. Rozwiązania wdrażane przez Amid prędzej czy później były implementowane przez naszą konkurencję.

Prawie 10 lat temu sen z powiek naszym inżynierom z działu RD spędzał pomysł zaprojektowania nowego splotu tkanin, który pozwoliłby zredukować średnią gramaturę tkaniny polipropylenowej z 110 na 95g/m2. Być może takie liczby nie robią wrażenia, jednak gdy wyrazimy je w tonach, na przestrzeni roku, to zauważmy , że przy podobnej ilości worków Amid wykorzystał o 30 ton materiału mniej. Materiału, który jest ropopochodnym tworzywem.

Zatem o tyle zmniejszyliśmy wydobycie ropy naftowej.

A czymże jest wspomniany wyżej COEX, otóż współwytłaczaniem metodą rozdmuchu. Mówiąc prościej sposobem na produkcje wielowarstwowe folii, przy czym wielowarstwowość widać tylko pod mikroskopem. Posługując się pewnym uproszczeniem, kilka warstw folii, które w czasie produkcji zostały ze sobą sklejone, o łącznej grubości wynoszącej 100 mikrometrów, charakteryzuje się większą wytrzymałością niż folie jednowarstwowa o tej samej grubości. Co jest efektem takiego sposobu wytwarzania folii? Otóż DOWNGAUGING, czyli redukowanie grubości materiału przy zachowaniu parametrów fizycznych takich jak:

– wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne/poprzeczne
– wytrzymałość na przecieranie
– udarność

W 2014 zakupiliśmy jako jedna z pierwszych BIGBAGOWYCH firm w Europie i jedyna w województwie świętokrzyskim firm Linię do produkcji trójwarstwowej folii (COEX). Od tej pory nasz dział R&D stale pracuje nad redukcją gramatur. Posiadamy technologie zastępującą dotychczasowe 90 mikronowe worki 70 mikronowymi odpowiednikami o takich samych lub lepszych parametrach.

W 2017 roku wspólnie z Politechniką Szczecińską i Instytutem Bioimobilizacji Opakowań Instytutem COBRO oraz toruńskim Instytutem Materiałów Polimerowych i Barwników opracowaliśmy innowacyjną mieszankę surowców, która pozwala nam wykorzystywać w warstwie środkowej folii (B) do 40 procent PCR (POST CONSUMER RECYCLING), czyli popularnego regranulatu. O czym to mówi?
Otóż wykorzystujemy do wytwarzania pełnowartościowych materiałów powtórnie wytworzoną ,,starą” folie. Przez co przyczyniamy się do minimalizacji uszczuplania naturalnych zasobów Matki Ziemi. Wykorzystujemy to, co wykorzystane.

A co z odpadami powstającymi w naszej firmie, czy takie są, jeśli tak, to co się z nimi dzieje?
 Wyrzucamy je na śmieci? Utylizujemy?
Otóż nie.

Z części tkanin, których nie jesteśmy w stanie wykorzystać do szycia BIG-BAGów, produkujemy mniejsze opakowania. Jednak w tym momencie spuszczę zasłonę milczenia, gdyż jest to nasz nowy, nowatorski produkt, który już niedługo będzie dostępny w każdym branżowym sklepie. A konkurencja nie śpi.

A co z resztą, nasuwa się pytanie. Odpowiedź to GOZ, Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana także gospodarką obiegu zamkniętego lub cyrkularną, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Model ten ma na celu minimalizację zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a tym samym zmniejszenie emisji i poziomów wykorzystania energii, poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym działa tak, żeby wartość surowców, materiałów i gotowych produktów była zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów. Z kolei surowce w powstałych odpadach powinny być używane ponownie. Zasady GOZ powinny być stosowane na każdym etapie życia produktu: od projektowania, przez produkcję, dystrybucję, konsumpcję, aż do momentu, kiedy przedmiot ostatecznie staje się odpadem, czyli do zbierania i zagospodarowania odpadów. W naszym przypadku wygląda to tak. Produkując, drukując, BB powstaje odpad, segregujemy go, część nadająca się do dalszej produkcji zostaje w firmie. Pozostała wędruje do naszych partnerów biznesowych. M.in. firmy LUK-PLAST w Inowrocławiu, który poprodukcyjne odpady zamienia w regranulat, z którego ponownie powstaje tkanina/folia, nawet i doniczki, czy elementy do motoryzacji.

BIG-BAgi, które są już użyte, dzielimy na dwie kategorie:

– możliwe do ponownego użycia. (te są zbierane i ponownie sprzedawane przez naszego partnera biznesowego firmę ADAMI).
– nienadające się do ponownego użycia (w tym przypadku w proces włącza się raciborski recykler firma EUROPET).

Opracowaliśmy schemat współpracy z odbiorcami firmy AMID, na podstawie którego odbieram sprasowane i przygotowane do transportu bigbagi. Uwalniamy z kosztownego, nieekologicznego i czasochłonnego procesu utylizacji opakowań naszych klientów Dając BIGBAGom, tym samym drugie życie
Odpady foliowe powstające w naszej firmie są w 100% zawracane i ponownie wykorzystywane na posiadanych przez nas urządzeniach.

Kolektory słoneczne, pompy ciepła, termomodernizacja

„Poprawa efektywności energetycznej PPHU Amid Piotr Mikołajczyk poprzez termomodernizację i nowe inwestycje w odnawialne źródła energii” To z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanym ze środków unijnych wkraczamy w gospodarkę 2.0. Projekt opiewający na prawie 4 miliny złoty jest prawdziwą środowiskową rewolucją. W dalszej części przytoczę liczby, które już na etapie
pisania biznesplanu robiły na nas wrażenie. Dotychczas wszelkie pro środowiskowe działania
były ewolucją. Można, by rzecz stosowaliśmy filozofie KAIZEN, ciągle doskonaliliśmy nasz proces produkcyjny, tak by zbliżyć się do idei bez odpadowej produkcji. Zadanie trudne, w naszym wypadku osiągalne tylko w momencie uruchomienie drugiej linii do ekstruzji. W tym wstęgi polipropylenowej oraz postawienie kilkunastu maszyn tkackich. Jest to ogromny projekt, jednak wykonalny a co najważniejsze
w zasięgu naszych możliwości. Opisane w pierwszej części artykułu działania, począwszy od naprawy po użytkowych Bagów, poprzez COEX aż do GOZ zajęło nam 22 lata. Krok po kroku w Naszą MISJE a zakłada ona osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w dziedzinie produkcji BIG-BAGów wpisywaliśmy ekologiczne standardy.

Dziś stoimy u progu REWOLUCJI. Inwestycja w energię odnawialną, nie tylko zwiększy świadomość naszych pracowników, umocni nasz wizerunek ekologicznego przedsiębiorstwa ale da nam duże oszczędności ekonomiczne. Pozyskane środki wykorzystamy w projekt związany z wydłużeniem cyklu życia BIG-BAGów.

Jakie czynnik, składają się na ową rewolucję? W zakresie rzeczowym projektu są następujące inwestycje:

– zakup, montaż i instalacja pomp ciepła wraz z odwiertami, nagrzewnicami, grzejnikami, system odzysku ciepła produkcyjnego
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
– zakup perlatorów – jako elementu wprowadzającego realne oszczędności w zużyciu wody bieżącej
– docieplenie poddasza hali produkcyjnej
– wymiana stolarki drzwiowej istniejącej kotłowni
– wymiana oświetlenia wewnętrznego
– zakup indywidualnego licznika ciepła

Jak duża to jest zmiana? Otóż ogromna, sama fotowoltaika i pompy ciepła spowodują, że znaczące środki pieniężne zostanie przekierowane w dalszy rozwój firmy. Koszt energii elektrycznej potrzebnej do zasilania urządzeń w naszej firmie to setki tysięcy złotych rocznie. Dzięki zastosowaniu fotowoltaiki, w przyjazny do środowiska sposób, wyprodukujemy energie. A ileż to mniej spalonego węgla, ile ton CO2 w atmosferze mniej? Trudno to policzyć jednak będą to dziesiątki jak nie setki ton.

Panele fotowoltaiczne to nie koniec, pompy ciepła zminimalizują ilość używanego paliwa do ogrzania hal zimą, a latem schłodzą temperaturę. Zmiana poszycia poddasza, stolarki drzwiowej, oświetlenia na oszczędniejsze LED-owe, to dodatkowe tony mniej emisji gazów cieplarnianych.
Pojęcie ochrony środowiska to zagadnienie, które będzie towarzyszyło biznesowi przez kolejne lata. Na naszych oczach dzieją się zmiany. Jak nigdy aktualne jest porzekadło, iż nasze długi będą spłacać nasi wnukowi, więc aby spojrzeć im w oczy i z dumą powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy już dziś zacznijmy działać.
Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, wdrażając w swoich małych ojczyznach zachowania prośrodwiskowe, razem możemy zdziałać cuda.

„Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu jest niewiele. Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego, jak i na poziomie instytucji państwowych, że Ziemia ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny dom.”

Masz pytania?

Nie czekaj, nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą złożyć zamówienie.