Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polityka Cookies

Strony internetowej https://www.amid.pl

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Polityka Cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików Cookies używanych w Serwisach.

§1 Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.amid.pl;

Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;

Administrator – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach; Ul. Klonowa 55/6, 25-553 Kielce, zarejestrowana w Rejestrze Gospodarczym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000856848, NIP: 9592035668, REGON: 38691012500000, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

Pliki Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania danych służących identyfikacji oraz zapamiętywaniu historii działań podejmowanych na serwisach.

§2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu;

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji, chyba że konfiguracja urządzenia jest ustawiona na tryb usuwania plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia.

§3 Bezpieczeństwo

– W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego;
– Mechanizmy składowania i odczytu – mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia. Przeniesienie na Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków internetowych jest praktycznie niemożliwe;
– Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników;
– Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

– Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyspieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
– Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkownika w Serwisie;
– Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz przedstawiania reklam;
– Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin oraz statystyki Urządzeń. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;
– Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach:
– Google Analytics,
– Google AdSense,
– Google Ad Words,
– Facebook.

§6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
– Opera: https://help.opera.com/pl/touch/settings/
– Google Chrome: http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§7 Wymagania serwisu

– Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu;
– Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik zablokuje pliki Cookies niezbędne do korzystania z Serwisu.

§8 Zmiany w Polityce Cookies

– Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym;
– Wprowadzenie zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie;
– Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.
Powyższe, w ramach analizy i oceny interesów, służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.